Memoarkonferansen 2024

Foredragshaldarane

blir også inviterte til eit avsluttingssamvær om kvelden fredag 8. mars 

Programmet på Memoarkonferansen 2024 tar form:

Torsdag 7. mars:


11:00 - Opning av konferansen - Auditoriet i Biblioteket 

11:15 - Panelsamtale: Stillinga for munnleg historie i Skandinavia. 

Deltakarar: Martin Ljungberg, Iben Vyff,, Anne Marie Kollhus, Cathrine Hasselberg.m. fl.  Moderator: Malin Thor Tureby

12:00 - Lunsj og mingling 


13:00 - Definisjonsmakt og sjølvhistorisering: Moderator: Line Grønstad  -

 

13:05 -  Ka Man Mak  om Withess Project 

eit samarbeid om løysingsorienterte podcastar om utfordingar for minoritetspersonar i Noreg 

13:25 -  Inga Marja Steinfjell, dir. på Samisk Arkiv

 - Munnleg historie i Samisk Arkiv - 

13:45 - Britt-Evy Westergård, Oslo Met

(fyrsteamanuensis helsevitskap) - Om livsforteljingsarbeid i helse- og sosialtjenestene.

14:05 - Pause 

14:30 - Panel: Innleiarane og moderator. 

Definisjonsmakt og sjølvhistorisering - 


15:00 - Livshistorier som kulturarv - 

Moderator: Uavklart 

15:05-  Hilde Gunn Slottemo Nord Universitet: 

(Professor i historie): Mikrohistorie og munnleg historie  (arbeidstittel)

15:30  Arne Høyland, Nordhordland

(frilans kulturarbeidar og minnesamlar) Forteljinga om korleis livshistorieintervju i Nordhordland viser trekk ved regional historie som ikkje er fanga opp i tradisjonell lokalhistorie.

15:50 - Sebastian Kaasa, Memoar: 

(Historikar MA):  Munnleg dokumentasjon av seks generasjonars migrasjonshistorie - ei forteljing om  kjeldeinnsamling i forkant av Utvandrarjubileet 

16:10 Pause

16:30 Panelsamtale: Innleiarane og moderator

Den store og den vesle historia - 

17:30 Konferanseprogrammet slutt. 

Fredag 8. mars: 


09:30 Verdien av store minnesamlingar 

Moderator: Ikkje avklart. 

09:45 - Hans Jakob Ågotnes, UiB

(professor i historie): Om dei store norske og britiske minneinnsamlingane og verdien av tilgjengeleggjering 

10:15 - Liv Inger Somby - Samisk Høgskole:

(rektor, forfattar, journalist): Om arbeidet i  Sannings- og forsoningskommisjonen 

10:45 - pause 

11:00 - Iben Vyff , Helsingør Museum:  

(Formidlingsleiar, historikar) "Stemmer fra værftet - indsamling av erindringer/minder i oral history interviews med tidligere ansatte på de danske skibsværfter, særligt med fokus på Helsingør

11:30 - Martin Englund - Södertörns Högskola:  

(Historikar/doktorand): "Fördrivna judars levnadsberãttelser" - I slutet av 1960-talet inleddes i Polen en antisemitisk kampanj som ledde till en fördrivning av landets judar, 3000 kom til Sverige.

12:00 - lunsj og mingling 

12:30  Panel og plenumsdiskusjon: 

Verdien av store minneinnsamlinga


13:30 -Cathrine Hasselberg m.fl: - og arbeidet med rettleiar  for store intervjuinnsamlingar 


14:00 - Mingling og flytting til Storsalen - opning for større publikum

14:30 8. mars-markering: 

Anne Elisebeth Skogen,  “Sjukepleiar offshore” - Ei forteljing om den fyrste kvinnelege nordsjøarbeidaren. Skogen er forteljekunstnar frå Sand i Ryfylke 

15:15 Avslutting av konferansen 

ved Anne Marie Kollhus, leiar av Memoar 

15:30 - Årsmøte i Memoar 

16:30  - Slutt 

Laurdag 9. mars:

Det er ennå ikkje avgjort om det blir ein ny munnleg historiefestival  slik som i -23.

Fagpersonar, aktive frivillige eller kunstnarar som kan bidra til til eit festivalprogram kan framleis ta kontakt med arrangementskomiteen   

Det blir gratis å delta på konferansen. Men utgiftene må dekkast - derfor har vi starta innsamling av "frivillig konferanseavgift" på Spleis.no

Det er i tillegg sendt søknader til kommune, fylke, Forskingsrådet, Fritt Ord, Sparebankstiftelsen Vest og andre stiftingar.

Bergen:

Hovudarena for konferansen i  2024 blir igjen i   Auditoriet i Bergen off. Bibliotek. 

Kveldsarrangement: 

Det uformelle samværet er ein viktig del av konferansen. Planen er eit "minglearrangement" om kvelden 7. mars. Arena for dette er ikkje avklart ennå. 

Kveldsprogram torsdag 7. mars:

19:00 Lapskaus og mingling - med litt kulturinnslag. 

23:00 Slutt 


Foredragshaldarane  blir også inviterte til eit avsluttingssamvær fredag 8. mars

Memoarkonferansens idé:

Teori / fagutvikling: 

Munnleg historie (oral history) er eit fagfelt i rivande utvikling - og med lange tradisjonar. Vi vil gjerne ha både høgttenking, kritisk gransking og nye synsmåtar på ideologi og metodikk, etikk og praksis. Skriv eit konsentrat av det innlegget du gjerne vil halde, og send til post@memoarkonferansen.no

"Beste praksis":

Memoarkonferansen er eit forum for erfaringsdeling. Vi vil gjerne ha forteljingar, oppsummeringar eller midtvegsrapportar frå store og små munnleg historie-prosjekt, og både frå "lek og lærd". Små lokalhistoriske minneinnsamlingar  - eller store forskingsprosjekt: Vi vil gjerne ta del i både gode og dårlege lærdomar.   

For publikum:

Formidling av munnleg historie er også ein viktig utviklingsarena. Vi håpar å utvide konferansen med eit laurdagsprogram der vi viser bruk av munnleg kjeldemateriale i utstillingar, litteratur og film bygd på munnlege kjelder og kunstnarisk eller populær-vitskapleg formidling av intervjusamlingar eller livshistorier.   

Glimt frå laurdagsprogrammet i 2023: