2023

Takk for strålende deltakelse og engasjement på konferansen! Se bilder og live opptak av dagene under. 

Bilder: Petronelle Halvorsen og Sveinung Giske

Konferansen ble strømmet. Trykk deg inn på de ulike dagene for å se opptak.

Møteplassen for utvikling av munnleg historie i Noreg. Konferansen arrangeres av Memoar, Bergen Offentlige bibliotek, UiB/Kulturvitenskap, Bergen byarkiv og Bymuseet i Bergen. Den er støttet av Bergen kommune og Vestland fylkeskommune. Memoarfestivalen Lytt har også fått støtte av Fritt ord og Norsk forskningsråd. Arrangementene er støttet av Sparebankstiftelsen DnB gjennom tildelinga «Munnleg historie for alle». Tusen takk til alle!


PROGRAM MEMOARKONFERANSEN 2023

Torsdag 2. februar Kl 12-16 I AUDITORIET
FAgdag: BEREDSKAP FOR DEMOKRATI

Alle foredrag har innledning med videoklipp frå eit intervju. Innlegg i ca 30 minutter inkludert 5 minutt med spørsmål.

12:00 - 12:15 Velkommen! 

12:15 -12:50 Korleis er det for folk å fortelja? Korleis skriver vi historia etterpå?

12:50 -13:25 Nordøyvegen: Ei tid var, ei ny tid ligg klar. Kva betyr kommunikasjon for vår utvikling som samfunn? 


13:25 - 14:00  Om å bygge broer- og gå over de. Sammen.

14:OO - 14:15 pause


14:15 -14:50 Kva skjer når neste generasjon skal fortelje. Tankar rundt oppstart av intervjuprosjekt om foreldra sin krig.

14:50 -15:30 Panelsamtale, moderator Line Grønstad, fagleg leiar i Skeivt arkiv og tidlegare tilsett i Memoar. 

* * *

Kl 18:00 Årsmøte i Memoar - norsk organisasjon for munnleg historie

FREDAG 3. februar  kl 10-13 I AUDITORIET
Samtidsdokumentasjon og Krig i Europa 

10:00 Innleder Kari Hesthamar: Kari er utdanna journalist og redaktør i podcastproduksjonsselskapet Svarttrost.

10:15 -10:50 Intervju med flyktningar frå Ukraina

10:50 -11:25 Dokumentasjon av kriser med munnleg historie

11:25-11:40 Pause

11:40 - 12:15  Munnleg historie i vestleg militær tradisjon


12:15 - 13:00 


13:00  - 14:00 LUNSJ

FREDAG 3. februar kl 14-16 I AUDITORIET
FrÅ innsamling av arbeiderminner til «Lift every voice»

Norsk historie 1968 - 2022 og dagens behov for innsamling av livshistorier i Norden. 

14:00 -14:35 Felleskap - mangfold - deltakelse

14:35 -15:10 Munnlege kjelder til studiet av endringar i Norsk politisk struktur 1975-1990 - (slutt 2013)


15:10 -15:35 Framtidas minneinnsamlingar 


15:35 PANELSAMTALE:  
Frå arbeiderminneinnsamlinga til Lift every voice. Kva mangler vi om kunnskap 1968 til i dag. Kvinnerevolusjon, industrirevolusjon, digital revolusjon, masseinnvandring, endringa av Norge. Inspirasjon til å sette folk i gang. MODERATOR: Hans Jakob Aagotnes, historikar universitetet i Bergen og Cathrine Hasselberg, munnleg historiker og forfattar av bøker om munnleg historie.

16:30 Avslutning Memoarkonferansen

Festmiddag kl 19.30.  Nordnes Bydelshus, Klosteret mat og vin i første etasje. Tre-retters inkludert aperitif og ei valfri drikke til middagen. 

PROGRAM: 

kl. 11:00 STORSALEN I 1. ETASJE:  Åpning av torg med munnleg historie og presentasjon av deltakerene. Tamilsk dans saman med tekst fra intervju v/Nicola G. Stephen. 

kl. 12:00 AUDITORIET: Film, Bergen i all beskjedenhet. Produsent Elin Sander fortel om inspirasjonen frå intervjua i Memoar sitt arkiv. 

kl. 13:30 BÆREKRAFTSLABBEN: Med utgangspunkt i prosjektet Mat og meg kjem Nina Langfeldt for å gjennomføre eit intervju med gutta frå Vestland Chilli. Intervjuet går over i ein dialog med publikum etter modell frå Fortellerkveld. Fortellerkveld er eit konsept for gjensidig integrering gjennom samtalar i lokalsamfunn. 

HEILE DAGEN: