2024

førebuingane til Memoarkonferansen 2024 er i full gang:

Tema:

Hovudtema står mellom eit formulert forslag ("Livshistorier er kulturarv") og eit som ikkje er ferdig formulert, men som vil antyde ein meir fagkritisk og samtidsorinetert vinkling. Førebels tittelformulering er "Definisjonsmakt og selvhistorisering" Uansett vil det bli ein serie foredrag og panelsamtalar på torsdag og fredag.  Følg og ta del i diskusjon  om programmeringa her


Tid og stad:

Vi er i forhandlingar med Bergen off. Bibliotek om å få nytta Auditoriet i hovudbiblioteket torsdag 7 og fredag 8. mars, pluss storsalen laurdag 9. mars. 

CFP:

Invitasjonar til å melde inn foredrag, presentasjonar og formidlingar går ut 1. oktober. Send forslag til post@memoarkonferansen.no  

Glimt frå laurdagsprogrammet i 2023: