Program 2020

Etter kvart som programmet tar form, vil det bli offentleggjort her.   
Den skissa vi arbeider etter ser slik ut: 

Formøte laurdag 23/10 kl. 9 - 12:

Formøte fredag 23/10 kl 09:00  -  12:00:
Arbeidsmøte om Senter for munnleg historie. 
Ope for alle interesserte. 
Rapport frå forprosjektet i Bergen v/ Memoar   
Rapport om SAMLA - felles digitalisering av dei kulturhistoriske samlingane v/ UIB/NEG/NFS.  
Rapport om prosjekt Munnleg historie for alle v/ Folkeminnesamlinga  Fredag 23. oktober kl 12:00  -  16:30   Memoarkonferansen Tema 1: 
Personvern og ytringsfridom. 
(Detaljar lengre nede)

Kl. 18 - 22: Kveldssamling med lapskaus og blikjendemedkvrandre Laurdag  24. oktober kl 09:30  -  15:30   
Memoarkonferansen - Tema 2:

Ettermøter - laurdag 24/10:

15:45 – 17:00
Frilansarseminar: Går det an å leve av munnleg historie i Noreg? Erfaringsutveksling. 

15:45 - 17:00
Medlemsmøte i Memoar - eventuelt oppretting av Stiftinga Memoar
Munnleg historie i 2020
(Detaljar lengre nede)


(Kl. 18 inviterar Memoar foredragshaldarane til middag  )


 


 

Fredag 23. oktober kl 12:00 - 16:30 


Tema  1 – Personvern og ytringsfridom. 

Kl. 13.10-13.30:  

Inger Christine Aarstad:  
Alle har ei forteljing å dele! Men arkivregler, presse-etikk og intervjuerens vurderinger utfordrer slagordet til Memoar. Innledningen til årets memoarkonferanse handler om å eie sin egen historie.  Inger Christine Årstad vil diskutere hva som skjer når fortelleren får beskjed om at innholdet ikke «egner seg» i det offentlige rom. 
Hvem har bestemt grensene? 
Hva kan kvinner fortelle om og hva kan avsløres når fortellingene handler om en arbeiderbolig?

Inger Christine Årstad delar arbeidstida si mellom stilling som avdelingsleiar for arkiv, foto og formidling ved Mjøsmuseet, eige produksjonsselskap og deltidsengasjement i Memoar. 


Kl. 13.30-14.30

Malin Thor Tureby held hovudinnleiing for paneldebatt om etikk. ca. 20 min. Utgangspunktet for innleiinga og paneldebatten etterpå er hennar artikkel "Makten øver kunnskapsproduktionen" som sto i det svenske tidsskriftet Kulturella Perspektiv nr. 2 2019 (s.17-29).  

Deretter får vi 3 - 4 refleksjonar om tematikken frå dei andre paneldeltakarane. Panelet er ikkje endeleg klart.  Kom gjerne med forslag!  Vi vurderar deltakarar med kompetanse frå forskingsetikk, presseetikk og museumsetikk. 

Deltakar 3: Plassen er ledig 
Deltakar 4: Plassen er ledig 
Deltakar 5: Plassen er ledig 

Kl.14.30-15.00

Pause og mingling 


Kl. 15.00-16.00

Paneldebatt med føremål å finne noko å vere einige om, og kanskje område der dette er vanskeleg. Finne fellestrekk og ulikskap. Kan vi lære noko av kvarandre? Korleis er dette relevant tematikk for dei såkalla amatørinnsamlarane?
Påfølgande spørsmålsrunde frå salen.

Kl. 16.00-16.15
Inger Christine Aarstad oppsummerer diskusjonen med utgangspunkt i casen ho innleidde med.


16.15-16.30
Informasjon om neste dag.


Kl. 18.00/19.00-22.00

Kveldssamling med lapskaus og blikjentmedkvarandre

Laurdag 24. oktober kl 09:30 - 15:30


Tema 2:    Munnleg historie i 2020. 

Kl. 09.30 -

Munnleg historie som råstoff for kunstproduksjon:  

Vi arbeider med å avtaleei framføring av forteljarkunst eller anna verk som bygger på munnleg kjeldemateriale


Ca. kl. 10:30 - 12: 

Ca Fire presentasjonar om pågåande eller nylege innsamlingar av munnleg historie  

    10:30: Plassen er ledig 
    10:50: Plassen er ledig 
    11:10: Plassen er ledig 
    11:30: Plassen er ledig 


Kl. 12.00-13.00:

Lunsj og mingling 

Kl. 13.00-15.30

Ca Fire presentasjonar om fomidling av, forksing på eller vidareforedling av munnleg historie. 
    13:00: Plassen er ledig 
    13:20: Plassen er ledig 
    13:40: Plassen er ledig 
    14:00: Plassen er ledig
    14:20: Plassen er ledig 
    14:40: Plassen er ledig 
    15:00: Avsluttande panel og plenumssamtale 
    15:30: Slutt  Comments