Hvam

Sondre B. Hvam – konservator nmf / ph.d-stipendiat, Flyhistorisk Museum Sola/Jærmuseet 

For våre kamerater: Den kalde krigen gjennom flygernes narrativ  

På 1950-tallet forberedte Luftforsvaret seg på en krig som kunne komme når som helst. Øvelser og beredskap førte til hektisk aktivitet ved de norske skvadronene. De norske militærflygerne var innforstått med at de når som helst risikerte å måtte ofre alt – hvilket mange av dem også gjorde. Til tross for de store tapene i menneskeliv, er Luftforsvarets og flygernes historie i etterkant av andre verdenskrig en forholdsvis ukjent del av norsk historie. Dette ønsker vi å gjøre noe med nå forholdsvis ukjent del av norsk historie. Dette ønsker vi å gjøre noe med nå mens vi fremdeles har sjansen.

Gjennom intervju og innsamling av militærflygernes private minnesamlinger , ønsker vi å fremheve og synliggjøre innsatsen til norske militærflygere under den kalde krigen, innhente informasjon og sikre minner om en hittil lite kjent og dokumentert del av norsk forsvars- og arbeidslivshistorie. Materialet blir en del av museumssamlingen til Jærmuseet og skal samles i en minnebank.  

I foredraget kommer jeg til å fokusere på det som er bakgrunnen for opprettelsen av minnebanken og doktorgradsprosjektet som er forskingsprosjektet om de fatale militærflyulykkene mellom 1950 og 1989.


Les enda meir på nettsida til museet:   https://www.jaermuseet.no/flyhistorisk/kategori/minnebanken/
Comments